sistem perakaunan dan sewabeli KETENGAH

mysoftcare

sistem perakaunan dan sewabeli KETENGAH (sISPER3.0)

Sistem yang dibangunkan untuk Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) ini siap pada tahun 2019 dan digunakan untuk menguruskan operasi bahagian perumahan.

SISPER3.0 menggunakan Antara Muka Pengguna yang biasa digunakan oleh aplikasi berasaskan web yang lain.

Pengenalan

Sistem ini merangkumi beberapa modul:   

 • Modul Harta
 • Modul Permohonan Sewaan / Sewabeli
 • Modul Pentadbiran Sewaan / Sewabeli
 • Modul Pemprosesan Bil dan Lain-lain Caj
 • Modul Surat Peringatan dan Surat Lain
 • Modul Terimaan Bayaran / Kaunter Kutipan
 • Modul Pemprosesan Nota Kredit
 • Modul Laporan (Sewabeli dan Perakaunan)
 • Modul SMS & E-mail Bersepadu
 • Modul Capaian Online (Pelanggan)
 • Modul Keselamatan (Daftar Pengguna, Akses Sistem, Jejak Audit)

Kelebihan Sistem

 • Mudah dipelajari – SISPER3.0 dan pengguna boleh berinteraksi secara berkesan, sekali gus mencapai prestasi maksimum.
 • Fleksibel – cara yang mudah untuk pengguna dan sistem melakukan pertukaran maklumat.
 • Teguh – Sistem dibangunkan dengan mengambil kira kemungkinan kesilapan penggunaan dan dapat bertindakbalas dengan baik.