ABOUT US

Introduction

Corporate Overview

Mysoftcare adalah syarikat perkhidmatan teknologi maklumat yang berpusat di Kuala Terengganu, Terengganu yang membolehkan teknologi perkakasan dan perisian untuk pelanggannya mendapat manfaat strategik, kewangan, operasi, dan organisasi yang tertinggi. Ini matlamat Mysoftcare untuk membolehkan organisasi menjadi lebih responsif, produktif, dan berdaya tahan melalui teknologi perniagaan.

Produk dan perkhidmatan kami meliputi pembangunan sistem, perisian latihan IT, penyimpanan, rangkaian, pelayan, ke kemudahan pusat data.

Kecekapan teras kami dalam Pengoptimuman IT, Keselamatan Perusahaan, Komunikasi Bersepadu, Kesinambungan Perniagaan, Pengurusan Kandungan, Integrasi Perniagaan, Perisikan Perniagaan dan Sumber Terbuka. Kami menekankan penyelesaian kami berdasarkan matlamat dan objektif perniagaan pelanggan. Kami menawarkan pembangunan perisian dan perkhidmatan integrasi kitar semula sepenuhnya, dari idea produk, reka bentuk & pembangunan kepada sokongan dan peningkatan penyumberan luar. Mysoftcare menggunakan sekumpulan jurutera yang datang dari latar belakang yang berlainan. Kami dapat menyeimbangkan usaha pembangunan produk dan tempoh projek untuk keperluan perniagaan anda.

Kemahiran & Bakat Tempatan – kami menganggap kepakaran teknikal jurutera dan arkitek kami aset terbesar kami. Kami terus membuat pelaburan untuk membangunkan kemahiran teknikal kami dan memerlukan kakitangan profesional kami untuk mengesahkan teknologi canggih. Kami menggalakkan anda memanfaatkan kemahiran kami dan mempertimbangkan pasukan kami sebagai lanjutan pasukan anda.

Perkongsian dengan Vendor Produk Perkakasan & Perisian yang Terunggul – sebagai penyedia perkhidmatan, dan sistem dan penyepadu perisian, kami berpadu dengan vendor produk perkakasan dan perisian terkemuka yang terkemuka untuk menawarkan teknologi terbaik kepada pelanggan kami. Kami mewakili produk terbaik supaya anda.

Produk dan perkhidmatan kami meliputi pembangunan sistem, perisian latihan IT, penyimpanan, rangkaian, pelayan, ke kemudahan pusat data.

Introduction

Mysoftcare Solution Sdn. Bhd. is a Bumiputera company that is active in application and software development activities. Our company is registered with the Ministry of Finance Malaysia in the field of supplies and services. We started operations in 2005 and are based in Kuala Terengganu, Terengganu.

We are also one of the companies known and trusted by government and private agencies throughout Malaysia. Mysoftcare provides information technology products and services such as system development, mobile application development, web application development, servers & software, consultations and training.

In addition, we also offer courses related to system and application development. Among the factors that strengthen the success of Mysoftcare are the efficiency and skills of the workforce in system development, the use of the latest technology and consistent follow-up action upon completion of a project.

MYSOFTCARE

Experience And Work Record

Management Information and Data Analysis
Developed a system for the Fire and Rescue Department of Malaysia, Terengganu in 2004.
2006
Digital Collection System (Fisheries Knowledge Management Centre)
Developed system for MFRDMD, Jabatan Perikanan Terenganu in 2006.
2006
SISIP (Systematic Information Syndication and Integrated Planning System)
Developed system for JPBD Negeri Terengganu in 2007.
2007
LMS (Library Management System)
Developed system for JPBD Negeri Terengganu in 2007.
2007
E-Surat
Developed system for Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu in 2007.
2007
E-Training
Developed system for Hospital Sultanah Nur Zahirah Terengganu in 2007.
2007
LMS (Library Management System)
Developed system for JPBD Pahang in 2007
2007
PMS (Sistem Pengurusan Projek)
Developed system for Majlis Bandaraya Kuala Terengganu (MBKT) in 2009.
2009
SISIP (Systematic Information Syndication and Integrated Planning System)
Developed system for JPBD Kelantan in 2010.
2009
SISIP (Systematic Information Syndication and Integrated Planning System)
Developed system for JPBD Negeri Sembilan in 2009.
2009
Sistem LNPT (Sistem Laporan Nilaian Prestasi Tahunan)
Developed system for Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan in 2009.
2009
ePC/SISIP (Systematic Information Syndication and Integrated Planning System)
Developed system for JPBD Negeri Selangor in 2009.
2010
Sistem E-Surat
Developed system for Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan in 2010.
2010
Sistem e-SPC
Developed system for JPBD Negeri Selangor in 2011.
2011
DIAMS (Development Information and Monitoring System)
Developed system for Majlis Perbandaran Kemaman in 2011.
2012
Sistem Pengurusan Harta Sewa
Developed system for Majlis Perbandaran Kemaman in 2014.
2014
E-Jari
Developed a system for Yayasan Islam Terengganu in 2014.
2014
Sistem Perlesenan
Developed system for Majlis Perbandaran Kemaman in 2016.
2016
E-Usahawan
Developed system for Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) in 2016.
2016
Sistem Pengurusan Harta
Developed system for Majlis Bandaraya Pulau Pinang in 2016.
2017
Sistem Perakaunan dan Sewabeli
System developed for Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) in 2019.
2019
2004
Optical Mark Recognition System (OMR)
Developed system for Universiti Malaysia Terengganu in 2006.
2006
Electronic Purchase Order Management System (E-PO)
Developed system for Sabasun HyperRuncit Sdn. Bhd. in 2006
2007
E-Jari (Attendance System)
Developed system for JPBD Negeri Terengganu in 2007.
2007
E-Training
Developed system for Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu in 2007.
2007
E-Dana
Developed system for Hospital Sultanah Nur Zahirah Terengganu in 2007.
2007
Planning Information and Monitoring System (PIAMS)
Developed system for Majlis Bandaraya Kuala Terengganu (MBKT) in 2007.
2007
LMS (Library Management System)
Developed system for JPBD Kelantan in 2007.
2009
SISIP (Systematic Information Syndication and Integrated Planning System)
Developed system for JPBD Pahang in 2009.
2009
E-Training
Developed system for Jabatan Kesihatan Negeri Pahang in 2009.
2009
SISIP (Systematic Information Syndication and Integrated Planning System)
Developed system for JPBD Melaka in 2009.
2009
E-Appeal
Developed system for JPBD Negeri Selangor in 2009.
2009
Sistem i-Document
Developed system for JPBD Melaka in 2010.
2010
SISIP (Systematic Information Syndication and Integrated Planning System)
Developed system for JPBD Perak in 2010.
2011
Sistem Pengurusan Permit
Developed system for Majlis Bandaraya Petaling Jaya in 2011.
2011
SIKAB (Sistem Kawalan Bangunan)
Developed system for Majlis Perbandaran Kluang in 2012.
2014
Sistem Kawalan Bangunan
Developed system for Majlis Perbandaran Sungai Petani in 2014.
2014
E-Pelancongan
System developed for Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) in 2014.
2016
SISPLAN (Sistem Jabatan Perancangan)
Developed system for Majlis Perbandaran Kluang in 2016.
2016
Sistem Pengurusan Operasi dan Sewaan
Developed system for Eastern Pacific Industrial Corporation Berhad in 2016.
2016
E-Surat
Developed system for Majlis Bandaraya Pulau Pinang in 2016.
2019
News Portal & Mobile App
Portal berita & aplikasi mobile yang dibangunkan untuk SUK Terengganu pada tahun 2019.
MYSOFTCARE

Experience And Work Record

Management Information and Data Analysis
Developed a system for the Fire and Rescue Department of Malaysia, Terengganu in 2004.
Optical Mark Recognition System (OMR)
Developed system for Universiti Malaysia Terengganu in 2006.
Digital Collection System (Fisheries Knowledge Management Centre)
Developed system for MFRDMD, Jabatan Perikanan Terenganu in 2006.
Electronic Purchase Order Management System (E-PO)
Developed system for Sabasun HyperRuncit Sdn. Bhd. in 2006
SISIP (Systematic Information Syndication and Integrated Planning System)
Developed system for JPBD Negeri Terengganu in 2007.
E-Jari (Attendance System)
Developed system for JPBD Negeri Terengganu in 2007.
LMS (Library Management System)
Developed system for JPBD Negeri Terengganu in 2007.
E-Training
Developed system for Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu in 2007.
E-Surat
Developed system for Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu in 2007.
E-Dana
Developed system for Hospital Sultanah Nur Zahirah Terengganu in 2007.
E-Training
Developed system for Hospital Sultanah Nur Zahirah Terengganu in 2007.
Planning Information and Monitoring System (PIAMS)
Developed system for Majlis Bandaraya Kuala Terengganu (MBKT) in 2007.
LMS (Library Management System)
Developed system for JPBD Pahang in 2007
LMS (Library Management System)
Developed system for JPBD Kelantan in 2007.
PMS (Sistem Pengurusan Projek)
Developed system for Majlis Bandaraya Kuala Terengganu (MBKT) in 2009.
SISIP (Systematic Information Syndication and Integrated Planning System)
Developed system for JPBD Pahang in 2009.
SISIP (Systematic Information Syndication and Integrated Planning System)
Developed system for JPBD Kelantan in 2010.
E-Training
Developed system for Jabatan Kesihatan Negeri Pahang in 2009.
SISIP (Systematic Information Syndication and Integrated Planning System)
Developed system for JPBD Negeri Sembilan in 2009.
SISIP (Systematic Information Syndication and Integrated Planning System)
Developed system for JPBD Melaka in 2009.
Sistem LNPT (Sistem Laporan Nilaian Prestasi Tahunan)
Developed system for Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan in 2009.
E-Appeal
Developed system for JPBD Negeri Selangor in 2009.
ePC/SISIP (Systematic Information Syndication and Integrated Planning System)
Developed system for JPBD Negeri Selangor in 2009.
Sistem i-Document
Developed system for JPBD Melaka in 2010.
Sistem E-Surat
Developed system for Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan in 2010.
SISIP (Systematic Information Syndication and Integrated Planning System)
Developed system for JPBD Perak in 2010.
Sistem e-SPC
Developed system for JPBD Negeri Selangor in 2011.
Sistem Pengurusan Permit
Developed system for Majlis Bandaraya Petaling Jaya in 2011.
DIAMS (Development Information and Monitoring System)
Developed system for Majlis Perbandaran Kemaman in 2011.
SIKAB (Sistem Kawalan Bangunan)
Developed system for Majlis Perbandaran Kluang in 2012.
Sistem Pengurusan Harta Sewa
Developed system for Majlis Perbandaran Kemaman in 2014.
Sistem Kawalan Bangunan
Developed system for Majlis Perbandaran Sungai Petani in 2014.
E-Jari
Developed a system for Yayasan Islam Terengganu in 2014.
E-Pelancongan
System developed for Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) in 2014.
Sistem Perlesenan
Developed system for Majlis Perbandaran Kemaman in 2016.
SISPLAN (Sistem Jabatan Perancangan)
Developed system for Majlis Perbandaran Kluang in 2016.
E-Usahawan
Developed system for Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) in 2016.
Sistem Pengurusan Operasi dan Sewaan
Developed system for Eastern Pacific Industrial Corporation Berhad in 2016.
Sistem Pengurusan Harta
Developed system for Majlis Bandaraya Pulau Pinang in 2016.
E-Surat
Developed system for Majlis Bandaraya Pulau Pinang in 2016.
Sistem Perakaunan dan Sewabeli
System developed for Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) in 2019.
News Portal & Mobile App
Portal berita & aplikasi mobile yang dibangunkan untuk SUK Terengganu pada tahun 2019.
2004
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2014
2014
2014
2014
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2019
2019