Development Information And Monitoring System (DIAMS)

mysoftcare

Development Information And Monitoring System (DIAMS)

Pengenalan

Sistem yang dibangunkan untuk Majlis Perbandaran Kemaman (MPK) ini siap pada tahun 2011 dan merupakan sistem pengurusan kerja yang menyokong proses pengurusan di Jabatan Perancangan Bandar, Jabatan Kawalan Bangunan, Jabatan Kejuruteraan dan Jabatan Landskap. Ia berkeupayaan merekodkan aktiviti yang telah dilakukan semasa proses permohonan. Sistem ini merangkumi beberapa modul:   

 • Modul Permohonan Baru
 • Modul Permohonan OSC
 • Modul Senarai Permohonan
 • Modul Pentadbiran
 • Modul Carian
 • Modul Laporan
 • Modul Kawalan
 • Modul Pengguna
 • Modul Peta Web
 • Modul Notifikasi SMS dan E-mail

Kelebihan Sistem

 • Mudah dipelajari – DIAMS dan pengguna boleh berinteraksi secara berkesan, sekali gus mencapai prestasi maksimum.
 • Fleksibel – cara yang mudah untuk pengguna dan sistem melakukan pertukaran maklumat.
 • Teguh – Sistem dibangunkan dengan mengambil kira kemungkinan kesilapan penggunaan dan dapat bertindakbalas dengan baik.