Sistem pengurusan usahawan

mysoftcare

Sistem pengurusan usahawan

Pengenalan

Sistem yang dibangunkan untuk Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) ini siap pada tahun 2017 dan digunakan untuk pembangunan e-Usahawan.

Sistem ini merangkumi beberapa modul:   

  • Modul Pendaftaran Usahawan
  • Modul Latihan Usahawan
  • Modul Pendaftaran dan Pemasaran Produk
  • Modul Pemantauan Usahawan
  • Modul Pengurusan Pinjaman dan Bantuan
  • Modul Laporan

Kelebihan Sistem

Dengan adanya sistem ini, pengurusan dan pemantauan serta analisis maklumat usahawan akan dapat dijalankan dengan lebih mudah, tepat dan sistematik. Sistem yang dibangunkan ini boleh dicapai oleh pengguna melalui internet.