Sistem E - Surat MBPP

mysoftcare

Sistem e-Surat MBPP

Pengenalan

Sistem yang dibangunkan untuk Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) ini siap pada tahun 2017.

Sistem ini digunakan untuk proses pengurusan surat bagi memudahkan organisasi untuk mengurus dan mengawal setiap pergerakan fail.

Sistem ini merangkumi beberapa modul:   

  • Modul Surat Masuk
  • Modul Surat Keluar
  • Modul Tetapan

Kelebihan Sistem

e-Surat berkeupayaan mempercepatkan kerja pengguna, meningkatkan daya produktiviti kerja dan mendedahkan pengguna dengan persekitaran berkomputer dalam menjayakan satu organisasi yang mementingkan ketelitian, kepantasan kerja, bersistematik dan mengikut pasaran IT semasa.