Sistem e - Harta MBPP

mysoftcare

Sistem e-Harta MBPP

Pengenalan

Sistem ini merangkumi beberapa modul:   

 • Modul Harta
 • Modul Iklan dan Tawaran
 • Modul Permohonan
 • Modul Penyewaan
 • Modul Perundangan
 • Modul Pemeriksaan
 • Modul Aduan dan Penyelenggaraan
 • Modul Laporan
 • Modul E-Surat
 • Modul SMS & E-mail Bersepadu
 • Modul Capaian Online (Pelanggan)
 • Modul Keselamatan (Daftar Pengguna, Akses Sistem, Jejak Audit)

Sistem yang dibangunkan untuk Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) ini siap pada tahun 2016.

Sistem ini digunapakai oleh Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta serta jabatan-jabatan lain di bawah MBPP bagi menguruskan proses pengurusan harta dan tanah Majlis.

Sistem e-Harta dapat membantu Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta dari segi pengurusan & pemantauan yang lebih efisien dalam mempertingkatkan keberkesanan tadbir urus harta dan tanah milik Majlis dengan penggunaan sistem aplikasi.

Kelebihan Sistem

 • Mudah dipelajari – e-Harta dan pengguna boleh berinteraksi secara berkesan, sekali gus mencapai prestasi maksimum.
 • Fleksibel – cara yang mudah untuk pengguna dan sistem melakukan pertukaran maklumat.
 • Teguh – Sistem dibangunkan dengan mengambil kira kemungkinan kesilapan penggunaan dan dapat bertindakbalas dengan baik.